Verplicht keuren en onderhouden

Batterijen en Laders zijn onderhevig aan slijtage. Een defect kan leiden tot ongewenste en onveilige situaties. In het kader van de Arbowet is het vereist deze batterijen en laders periodiek te controleren en te onderhouden. Minimaal één keer per jaar dient een batterij en/of lader te worden gekeurd.

Dat kan aan de hand van het BKN (Batterij Keur Nederland) Keurmerk.

Logistieke, Industriële ondernemingen die regelmatig te maken hebben met voertuigen met een elektrische aandrijving die gevoed worden door een loodbatterij moeten zich realiseren dat ze aansprakelijk kunnen worden gesteld bij eventuele ongevallen.

Periodiek laten keuren is om die reden al raadzaam.

Deskundige keuringen

Voor deskundige keuringen, onderhoud en reparaties kunt u terecht bij bedrijven die zijn aangesloten bij het BKN Keurmerk.

Bij een batterij en/of lader met een BKN-Keurmerk kunt u er van op aan dat: 

  • Het energiepakket jaarlijks wordt gekeurd 

  • de keuring wordt uitgevoerd door een speciaal opgeleide keurmeester 

  • Het energiepakket aan alle eisen voldoet die zijn opgenomen in de BKN checklist

Steekproeven die regelmatig worden gehouden door een onafhankelijke instantie namelijk TUV Nederland garanderen de kwaliteit van het BKN-Keurmerk.

 

Keuringbewijs:

Als de batterije en/of lader goedgekeurd is worden de volgende keuringsbewijzen afgegeven:

  • een T-SPEC sticker met een uniek keuringsnummer dat zichtbaar op de gekeurde product moet zichtbaar worden aangebracht.
  • een checklist met alle keuringspunten
  • de registratie van de keuring wordt uitgevoerd door BKN Keurend bedrijf binnen twee weken na keuring t.a.v. TUV Nederland.

Bij eventuele controles moeten de keuringsbewijzen overlegd kunnen worden.

Deze bewijzen zijn bovendien belangrijke documenten voor uw verzekeringsmaatschappij en dienen zorgvuldig te worden bewaard.

 
BKN © 2012-2015   Website & Design Api Design