KEURING LADER

Op het gebied van elektrische veiligheid en in het kader van de Arbo-wet is het de taak van de werkgever er voor te zorgen dat elektrische installaties, apparaten en toestellen veilig te gebruiken zijn. Ook is de werkgever verantwoordelijk voor de voorlichting en het onderricht van zijn werknemers. Deze moeten op de hoogte zijn van de geldende veiligheidsregels. 

De in de Arbo-wet geformuleerde algemene eisen zijn op het gebied van de elektrische veiligheid concreet uitgewerkt in de norm EN 50110 en NEN 3140 (Laagspanningsinstallaties; Bepalingen voor veilige werkzaamheden, inspecties en onderhoud). Deze norm geeft bepalingen ter voorkoming van elektrocutie of kortsluiting bij arbeid. Wanneer aan de bepalingen van de EN 50110 en NEN 3140 wordt voldaan, wordt ook voldaan aan de eisen die de Arbo-wetgeving stelt  aan veiligheid van elektrische installaties, apparaten en toestellen.

Voor meer inhoudelijke informatie betreffende het Arbo-besluit kunt u deze pagina bezoeken op onze site. Hier treft u alle relevante informatie aan inzake arbeidsmiddelen en de keuring hiervan.

Op deze pagina zetten wij voor u de verplichte werkzaamheden/periodieke keuring  op een rij die in de NEN 3140 zijn opgenomen.

 

NEN 3140 keuring elektrische arbeidsmiddelen

Om elektrische arbeidsmiddelen veilig te kunnen gebruiken, schrijft de NEN 3140 een periodieke inspectie van de elektrische arbeidsmiddelen voor. De inspectie omvat een visuele inspectie en een inspectie door meting en beproeving.

Welk  elektrisch arbeidsmiddel moet er gekeurd worden volgens de NEN 3140?

 

 • Elektrische handgereedschappen zoals boormachine, decoupeerzaag, boorhamer, schuurmachine etc.;
 • Stationaire machines zoals kolomboormachine, draaibank, afkortzaag , lastoestellen, etc.;
 • Verplaatsbare elektrische werktuigen;
 • Handlampen en verplaatsbare handlampen;
 • Verplaatsbare stroomverbruikende toestellen zoals koelkasten, koffiezetters, computers, printers, stofzuigers, etc.;
 • Verplaatsbare elektrische meetinstrumenten;
 • Verplaatsbare schakel- en verdeelinrichtingen zoals bouwkasten, met inbegrip van geïntegreerde aardlekschakelaars en beschermingstransformatoren;
 • Verplaatsbare leidingen zoals verlengsnoeren en haspels;
 • Vast opgestelde stationaire elektrische arbeidsmiddelen die op het lichtnet zijn aangesloten zonder stekkerverbinding;
 • Alle overige elektrische arbeidsmiddelen waar een stekkerverbinding aan zit.
    

Meting en waarden van de NEN 3140

Bij het uitvoeren van de beproeving wordt in het algemeen gebruik gemaakt van meetapparatuur die speciaal is ontwikkeld voor het testen van elektrische arbeidsmiddelen.

In het algemeen zijn deze meetapparaten afgestemd op de Duitse VDE-normen en voldoen ze aan de eisen die gesteld worden in de normen NEN-EN 50110 en NEN 3140. Voor het testen van elektrische arbeidsmiddelen kennen we de volgende normen :
 • NEN-EN 50110: “Bedrijfsvoering van elektrische installaties” is een geharmoniseerde Europese norm;
 • NEN 3140:1998:
 • “Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Aanvullende Nederlandse bepalingen voor laagspanningsinstallaties”;
 • VDE 701 voor het controleren van apparatuur na reparatie (Duitse norm);
 • VDE 702 voor de herhalingscontrole van apparatuur (Duitse norm).
BKN © 2012-2015   Website & Design Api Design